Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Aunslev/Hjulby

Aunslev/Hjulby


Aunslev/Hjulby ligger ved den gamle hovedvej ca. 5 km vest for Nyborg By, hvor vejen går fra mod Kerteminde. Landsbyen er delt i Aunslev Overby nord for landevejen, Aunslev Nederby syd for landevejen og Hjulby syd for landevejen. Ved Åløkkevej og Pilevadvej er der sket en større spredt byudvikling i 60'erne. Disse boligbebyggelser betragtes som en del af Aunslev/Hjulby. 

I Aunslev er der forsamlingshus, dagligvarebutik og en del mindre erhvervsvirksomheder. Skole, hal og idrætsfaciliteter er beliggende nord for byen midt imellem Aunslev og Skalkendrup, som et karakteristisk eksempel på den tidligere centralskole-tanke.

Aunslev Kirke er opført uden for byområdet og ligger for sig selv vest for landsbyen. Hjulby Kirke ligger i den sydlige del af Hjulby.

Mod Odensevej og i Aunslev Nederby ligger der en del lokale erhverv.

Aunslev/Hjulby er kommunens største landsbysamfund med ca. 800 indbyggere. Indbyggertallet har siden 2006 været svagt faldende fra 846 indbyggere i 2006 til 774 indbyggere i 2013. Den primære årsag hertil har dog været nedlæggelsen af Aunslev Plejehjem.

Kommuneplan 2013 giver Aunslev/Hjulby mulighed for egentlig byvækst. 

Gadekæret i Aunslev 


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017