Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Frørup

Frørup


Frørup ligger ved den oprindelige landevej mellem Nyborg og Svendborg, - ca. 10 km syd for Nyborg. Nærmeste større by er Ørbæk 4 km væk.

Frørup opleves som en hyggelig landsby med snoede gadeforløb og overvejende ældre ejendomme, der er koncentreret omkring kirke og præstegård. Den østlige og nordlige del af byen består af udbyggede parcelhusområder. Den gamle skole blev lukket i 1959, da der blev opført en ny centralskole ca. 1,5 km øst for byen, - fælles for børnene i Frørup og Tårup ("4kløver Skolen"). I forbindelse med skolen blev der opført lærerboliger og anlagt sportplads og senere etableret et klubhus for Tårup Idrætsforening.

Boligbyggeriet i Frørup har de seneste år været koncentreret ved Bjergbakken. Det fremtidige boligbyggeri  placeres mod nord i forlængelse af Bjergbakken ved Højbovej. Der er ikke de store muligheder for byfortætning med nye boliger i landsbyen. Enkelte steder, fx ved Toftvej, vil der være mulighed for at lave en mindre udstykning med friarealer. 

Frørup har et relativt stabilt indbyggertal på ca. 430 indbyggere. Landsbyen rummer de væsentligste offentlige og private funktioner: - skole, forsamlingshus, kirke, sparekasse. Kommuneplan 2013 giver derfor Frørup mulighed for egentlig byvækst.

Frørup Byvej


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017