Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Herrested/Måre

Herrested/Måre


Herrested/Måre består af de sammenvoksede landsbyer Herrested i nord og Måre i syd. Byerne adskilles kun af et snævert grønt bælte, men opleves alligevel som to forskellige bysamfund med ret forskelligartet karakter.

Herrested er beliggende ved landevejen mellem Ørbæk og Odense. Der er ca. 20 km til Odense, og 14 km til Nyborg. Nærmeste større by er Ørbæk 5 km derfra.

Herrested/Måre er en landsby med snoede gadeforløb og overvejende ældre ejendomme.  Området omkring gadekæret med de oprindelige bevaringsværdige gårde er med til at give landsbyen karakter.

Herrested/Måre har ca. 590 indbyggere. Landbyen har over en 10 årig periode oplevet en mindre vækst i indbyggertallet.

I landsbyen har der været en større byudvikling siden 60-erne, med parcelhuskvarterer i den nordlige, østlige og vestlige del.  Boligbyggeriet i Herrested/Måre har de seneste år været koncentreret ved Toften.

Herrested rummer de væsentligste offentlige funktioner, - forsamlingshus, idrætsfaciliteter og kirke, mens de private erhverv og dagligvarebutikken findes i Måre. Herrested Skole blev nedlagt i 2011 i forbindelse med en ændring af skolestrukturen i kommunen. Skolen anvendes i dag til daginstitution og jobcenter.

Kommuneplan 2013 giver Herrested/Måre mulighed for egentlig byvækst. 

  Gadekæret og købmanden i Herrested/Måre


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017