Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Nyborg

Nyborg


Nyborg er med sine ca. 16.500 indbyggere den naturlige hovedby i det østfynske område. En købstad og tidligere fæstningsby med en helstøbt historisk bykerne, der er præget af slottet og det intakte voldanlæg. Byens udvikling er ligeledes præget af tiden som færgeby, der har åbnet mulighed for en større byomdannelse efter nedlæggelse af færgetrafikken og åbningen af Storebæltsbyen.

I Nyborg by findes det store og varierede udbud af service- og kulturtilbud, der kendertegner en større dansk provinsby, - herunder sygehus, svømmehal, gymnasium, golfbane, turistkontor, biograf, teater og museum. Det gode service- og kulturudbud i Nyborg by har stor betydning for at fastholde nuværende borgere og tiltrække nye virksomheder og nye borgere og turister til kommunen.

Nyborgs styrke er den geografiske placering centralt i landet med nærhed til motorvej, jernbane og dybvandshavn. Det har betydet en stigende bosætning både på de bynære havnearealer og i nye boligområder. Denne positive udvikling skal viderføres gennem planlægning af nye attraktive boligområder, kvalitative løft af bykernen og forbedringer af erhvervs- og handelslivet i byen.

Nyborg Slot og by var i middelalderen og frem til 1560 kongens opholdssted (Danehoffet). Fortællingen om Nyborg Slot og by er enestående, og der arbejdes målrettet på at udvikle Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs Verdensarvsliste. Projektet "Nyborg Danmarks Riges Hjerte" har højeste prioritet og betragtes som en væsentlig faktor for udviklingen og profileringen af Nyborg.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på en række sider med kommuneplanens mål, retningslinjer og redegørelser  for udviklingen i Nyborg inden for en række centrale temaer. 

Nyborg


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017