Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Skellerup

Skellerup


Skellerup ligger 5 km syd for Ullerslev med kirke, idrætsplads og forsamlingshus. Indtil for få år siden var der en dagligvarebutik i landsbyen.

Afstanden til Nyborg er ca. 10 km. Ved anlæggelse af motorvejen over Fyn, blev Skellerup Byvej afbrudt syd for herregården Hindemae, og den gennemgående trafik blev ledt uden om landsbyen.

Landsbyen har ca. 350 indbyggere. Skellerup opleves som en levedygtig landsby - dog med et svagt vigende indbyggertal. I perioden fra 2004-2013 er indbyggertallet faldet fra 388 til 356. I de senere år er der bygget et mindre antal boliger nær skolen, der blev nedlagt som folkeskole i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af en ny skolestruktur i kommunen. Skolen anvendes i dag som specialskole (Nyborg Heldagsskole).

Kommuneplan 2013 giver Skellerup mulighed for egentlig byvækst. Boligbyggeriet i Skellerup har de seneste år været koncentreret ved Hovmarken, og det fremtidige boligbyggeri  placeres på et nyt areal syd for Hovmarken. Der er mulighed  for byfortætning med indpasning af nye boliger i landsbyen syd for kirken ved Skellerup Byvej. Her vil byrummet kunne understøttes og kvalitetsforbedres med enkelte nye boliger, der er tilpasset det eksisterende landsbymiljø.

Degnens Høj i Skellerup


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017