Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ullerslev

Ullerslev


Ullerslev  ligger 10 km vest for Nyborg ved landevejen mellem Odense og Nyborg - naturskønt og i landlige omgivelser. Byen udgør med sine ca. 2.700 indbyggere sammen med Ørbæk kommunens to lokalcentre.  Byen har udviklet sig mellem den gamle hovedvej og jernbanen med nye store boligområder omkring Bondemosen, der er et markant rekreativt grønt område i byen.

Ullerslevs funktion i Kommunens bymønster indebærer, at byen fastholdes med en række kommunale servicefaciliteter som f.eks. daginstitutioner, skole, ældrecenter, idrætsfaciliteter, bibliotek, læge, tandlæge mv. som bindeled mellem landsbyerne og Nyborg. Det medvirker til at sikre balancen mellem livet i byen og livet på landet.

I Ullerslev er der umiddelbart før kommunesammelægningen etableret et kultur- og fritidscenter i forbindelse med byens idrætsfaciliteter og Ullerslev Skole.

Ullerslevs styrke er den centrale beliggenhed med umiddelbar nærhed til motorvej og jernbane, beliggende i et naturskønt område med mange rekreative muligheder i umiddelbar nærhed, Det gælder f.eks. de store grønne områder ved Bondemosen og Kaliffenlund.

Befolkningstallet i Ullerslev har været jævnt stigende frem til 2008, hvor det har stabiliseret sig omkrig de 2.700 indbyggere. I perioden frem til 2008 er der sket et omfattende parcelhusbyggeri og tæt-lav boligbebyggelse i Kirsebærhaven. Den fremtidige byudvikling skal ske mod nord på begge sider af Kertemindevej. 

Den gennemskærende jernbane udgør en markant barriere, der forhindrer en byudvikling mod syd. 

 Ullerslev Kultur & Idrætscenter


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017