Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Vindinge/Rosilde

Vindinge/Rosilde


Vindinge/Rosilde er to sammengroede landsbyer umiddelbart syd for Nyborg med under 4 km til bykernen. Byudviklingen ved Ravnekærlund har medført, at der kun er få hundrede meter mellem Nyborgs bygrænse og Vindinge.

Landsbymiljøet er præget af den snoede hovedgade med mange bevaringsværdige bygninger, der giver landsbyen karakter. På højdedraget centralt i landsbyen knejser Vindinge Kirke som et smukt og markant vartegn. Vindinge Å's karakteristiske forløb gennem landsbyen medvirker til et grønt og attraktivt miljø. I Vindinge/Rosilde er der skole, plejecenter og forsamlingshus.

Ved Skolevej er der opført nyerer parcelhusbebyggelser ud mod Vindinge Skole, der ligger et stykke udenfor byområdet med tilhørende idrætsfacilieteter. I den nordlige del af Vindinge er der opført nyt plejehjem i 2001 og et boligområde med almene boliger

Vindinge/Rosilde har ca. 400 indbyggere, - et indbyggertal, der i de seneste ti år har ligget stabilt.  Kommuneplan 2013 giver Vindinge/Rosilde mulighed for egentlig byvækst.

  Vindinge Å løber gennem landsbyen


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017