Nyborg Kommune

Du er her: Home Ferie og fritid

Ferie og fritid


Ferie og fritid i kommuneplan 2013 omfatter aktiviteter og anlæg, som især retter sig imod borgernes fritid og mod turister og gæster fra ind- og udland. Kommuneplan 2013 fastlægger de overordnede rammer for udviklingen i planperioden.

Turisme og oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomien og  turismen forventes fremover at få stor betydning for jobskabelsen i kommunen i takt med at traditionelle arbejdspladser indenfor industri og landbrug reduceres. 

Nyborg Kommune har en rig kulturhistorie med mange smukke herregårde og slotte, der gør historien synlig i landskabet. Nyborg by er kommunens kulturcentrum, der bl.a. rummer Nyborg Slot, som er et særligt stykke dansk kultur med en helt unik historie. Byrådet betragter Nyborg Slot som det kulturelle fyrtårn for turisterhvervet. Nyborg er endvidere kendt som et centralt beliggende hotel- og konferencested i stærk udvikling, hvilket ønskes styrket.

De rekreative naturområder omkring Ørbæk og Ullerslev er et stort aktiv for borgere og turister .- De velbevarede og hyggelige landsbyer, slotte og herregårde, kirker og de mange oltidsminder er ligeledes med til at skabe de rigtige rammer for oplevelsesrige besøg i kommunen. 

Mål for turisme og fritidsaktiviteter 

Byrådet ønsker på det turistmæssige område at markedsføre kommunen bredt med udgangspunkt i det overordnede slogan: "Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser".

Nyborg Slot  skal profileres som et kulturelt fyrtårn, og udviklingen af det samlede kulturarvsprojekt "Nyborg Danmarks Riges Hjerte"  har højeste prioritet. 

Kommunens slotte og herregårde søges i samarbejde med ejerne anvendt aktivt i turistmæssige sammenhænge. Der skal bakkes op om slotskoncerter, Nyborg Voldspil og lignende kulturelle aktiviteter.

Initiativer for at etablere turisme i nedlagte landbrug skal understøttes.

Det skal sikres, at udviklingen af turismen i kommunen så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg, og at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turister og lokalbefolkning. 

Der er udarbejdet en ny erhvervspolitik - "Virksomhed i Nyborg Kommune". Erhvervspolitikken kan ses ved at klikke på link i boksen til højre.

Nyborg Kommune rummer gode muligheder for at tilgodese fritidsaktiviteterne for kommunens egen befolkning. Det gælder i forhold til forskellige udendørs aktiviteter, koilonihaver osv. Disse aktivitetsmuligheder skal styrkes. 

Henvisninger

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på en række forskellige temaer under Ferie og Fritid. For hvert tema opstiller kommuneplanen mål og retningslinjer, som er begrundet og uddybet i den tilhørende redegørelse. 

Som grundlag for kommuneplanens dispositioner er der udarbejdet en redegørelse om kommunens sammenhængende turispolitiske overvejelser. Du kan se redegørelsen ved at klikke på dette link : Ferie og Fritid - Sammenhængende turistpolitiske overvejelser

Nyborg Slot og voldanlæg - Kulturelt og turistmæssigt fyrtårn    


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

 Erhvervspolitikken "Virksomhed i Nyborg Kommune" (731.3 KB)

"Nyborg - Danmarks Riges Hjerte"