Nyborg Kommune

Du er her: Home Ferie og fritid Overnatningstilbud

Overnatningstilbud


Overnatningstilbud er i denne sammenhæng hoteller/kroer, kursuscentre, kur- og wellnesscentre, vandrehjem og Bed & Breakfast. I Kommuneplan 2013 opstilles retningslinjer, der åbner for supplerende overnatningsmuligheder og fastholder Nyborg som "Hele Danmarks mødested"

Mål

Der skal fortsat arbejdes på at skabe en bred vifte af forskellige overnatningsmuligheder i Nyborg Kommune.

Der skal arbejdes målrettet på at styrke og videreudvikle hotel- og konferenceerhvervet med det formål at fastholde Nyborg som "Hele Danmarks mødested".

Retningslinjer

  1. Nye feriehoteller, kursuscentre, kur- og wellnesscentre kan fortsat etableres i byområder, når det fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser og vedtagne lokalplaner.
  2. Eksisterende feriehoteller, kursuscentre, kur- og wellnesscentre i byområder kan udvides, når det fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser og vedtagne lokalplaner.
  3. Eksisterende hoteller og kursusejendomme kan helt eller delvis omdannes til kur- og wellnesscentre.
  4. Eksisterende feriehoteller/kroer udenfor større byområder kan udvides i begrænset omfang, såfremt beskyttelsesinteresser og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod. Anlæggene kan i givet fald, og efter en konkret vurdering i forhold til natur-, trafik- og miljøinteresser, udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg.
  5. Uden for den kystnære zone kan der planlægges for nye hoteller, kursuscentre mv. i umiddelbar tilknytning til de større byer og landsbyer med mulighed for særlig byvækst, såfremt de planlægningsmæssige forhold ikke taler imod. 
  6. Der kan på Strandskovgård ved Nordenhuse etableres et kursuscenter med 24 enkeltværelser. Der kan ikke i den forbindelse ske bygningsmæssige udvidelser i forhold til eksisterende bygningsmasse.
  7. Vandrerhjem kan etableres i byområder, såfremt det fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser og vedtagne lokalplaner.
  8. Vandrerhjem kan også etableres i eksisterende bygninger i det åbne land, såfremt de beskyttelsesmæssige-, miljømæssige- og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette.
  9. Der kan på baggrund af en konkret vurdering og under hensyntagen til beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige interesser, indrettes op til 10 ferielejligheder/værelser til erhvervsmæssig udlejning i overflødiggjorte driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, forudsat at ejeren bor på ejendommen. Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til sådanne formål forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes.

Kortet viser beliggenheden af Strandskovgård, hvor der åbnes mulighed for etablering af kursuscenter 

Redegørelse

Som led i en strategi, der skal sikre, at turister og gæster bliver flere dage i kommunen, er det vigtigt at der er varierede og forskelligartede overnatningstilbud, der kan tilfredstille en bred målgruppe af turister.

For at fastholde Nyborg som en attraktiv turistdestination, er det vigtigt at kunne tilbyde en bred vifte af overnatningsmuligheder, - fra hoteller af høj kvalitet til attraktive og velbeliggende campingpladser.

Byrådet finder, at de mindre kroer mv., der ligger udenfor de større byer, bør have mulighed for i et vis omfang at kunne udvide deres overnatningskapacitet, hvis det kan ske uden at tilsidesætte miljø- og beskyttelsesinteresser.

En udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse i det åbne land, kan være et alternativ til etablering af nye anlæg, og kan i modsætning til nyetablering være med til at bevare de karakteriske fynske landskabs- og bygningstræk, samtidig med at der er tale om et udvidet turisttilbud.
Det drejer sig typisk om overflødiggjorte landbrugsbygninger, nedlagte skoler, tidligere majerier og lign. samt hoved- og herregårde. Bondegårsferie og mindre herregårsovernatninger vil dels kunne medvirke til styrkelse af økonomien i landbrugserhvervet og kunne medvirke til at værne om de kulturhistoriske interesser, der knytter sig til bebyggelsen i det åbne land.

I forbindelse med etablering af nye overnatningsmuligheder skal man være opmærksom på, at der er fastsat særlige adgangsbestemmelser til ændret eller udvidet benyttelse af adgangsveje til det overordnede vejnet.

I forbindelse med nye turistpolitiske tiltag i kommuneplanen er der udarbejdet en redegørelse om de turistpolitiske overvejelser, der kan ses her.

Lykkesholm Slot 


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links

 Erhvervspolitikken "Virksomhed i Nyborg Kommune" (731.3 KB)