Nyborg Kommune
 

Velkommen til Kommuneplan 2013         

Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder byrådets mål, retningslinjer og rammer for Nyborg Kommunes udvikling i  perioden 2013-2025.

Kommuneplanen er et vigtigt element i bestræbelserne på at fastholde den gode udvikling i Nyborg Kommune med attraktive bymiljøer og boligområder, mangfoldige erhvervsmuligheder og rekreative oplevelser.  Kommuneplanen sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen - også når vi ser mange år frem i tiden.

Planen beskriver kommunens overordnede struktur i forhold til byudvikling, bolig- og erhvervsområder, trafik, udviklingen i landsbyerne og det åbne land, osv. Den indeholder også mere detaljerede rammer, som skal følges, når der udarbejdes lokalplaner i kommunens forskellige områder.

I menuen øverst kan du klikke dig ind på kommuneplanens forskellige elementer.

I kommuneplanens mange opslag kan du se de forskellige emner, der berøres, og hvilke retningslinjer byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig efter, - primært i forhold til den fysiske planlægning 

 

Nyt i Kommuneplan 2013

Slotsprojektet "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte" har Byrådet givet høj prioritet, og projektet vil have konsekvenser for kommunens fysiske planlægning. Se nærmere herom i det nye opslag Nyborg Slot og by.

Der er indarbejdet enkelte nye lovpligtige temaer i kommuneplanen,  som du kan se via  nedenstående links til de respektive opslag i planen.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Placering af fælles biogasanlæg

Potentielle naturområder

Potentielle økologiske forbindelser

Byudviklingsmulighederne i Ørbæk er angivet som perspektivarealer i byens østlige del, hvor der under særlige vilkår kan planlægges for konkrete udlæg i form af kommuneplantillæg. 

Nye perspektivarealer til byudvikling i Ørbæk

Der er fastlagt nogle generelle principper for den fremtidige administration af byggeri i kommunens sommerhusområder, - se nærmere i opslaget: Generelle rammebestemmelser for sommerhuse.

 

 

Hent Kommuneplan 2013 som PDF:

Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplan 2013 - Generelle rammebestemmelser

Kommuneplan 2013 - Rammebestemmelser for enkeltområder