Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik

Infrastruktur og teknik


Infrastruktur og teknik omfatter de dele af den kommunale virksomhed, der handler om veje, stier, kollektiv trafik, havne og andre tekniske anlæg f.eks. affald og varmeforsyning. Herudover berøres andre tekniske anlæg så som vindmøller, biogasanlæg og lign.

Alle disse temaer er afgørende betingelser for borgeres og virksomheders daglige tilværelse, og de udgør dermed vigtige kommunale opgaver. I Kommuneplan 2013 gennengås de enkelte temaer i forhold til den planlagte udvikling de næste 12 år.

Henvisninger

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på de forskellige temaer under Infrastruktur og teknik . For hvert tema opstiller kommuneplanen mål og retningslinjer, som er begrundet og uddybet i de tilhørende redegørelser.

Den nedlagte jernbaneviadukt i Langå


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017