Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik Veje Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed


Trafiksikkerhed handler om, at alle trafikanter skal kunne færdes trygt og sikkert på de offentlige færdselsarealer, herunder de kommunale veje og stier. Kommuneplan 2013 skaber - sammen med den gældende trafiksikkerhedsplan - grundlaget for en endnu mere sikker og tryg trafik i Nyborg Kommune.

Retningslinjer

 1. Arbejdet med at øge trafiksikkerheden tager udgangspunkt i gældende handlingsplan i Nyborg Kommunes Trafiksikkerhedsplan.  
 2. Alle nye større vejprojekter skal trafiksikkerhedsrevideres.

Redegørelse

De nationale mål for trafiksikkerheden fra Færdselssikkerhedskommissionen revideres i 2013. Med baggrund i den nye handlingsplan fra Færdselssikkerhedskommissionen forventes Nyborgs Kommunes trafiksikkerhedsplan revideret i 2013.

Målet i kommunens Trafiksikkerhedsplan 2009 er en reduktion i antallet af personskader pr. år fra 63 i gennemsnit for 2004 − 2006  til højest 38 personer i 2012 på kommunens veje. Det svarer til 25 færre tilskadekomne personer pr. år i 2012.

Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan

Konkrete målsætninger:
EU har en målsætning om at halvere antallet af trafikdræbte inden udgangen af 2020 med udgangspunkt i tallene fra 2010. I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for 2013-2020 er det valgt at følge EU’s målsætning og derudover opstille yderligere mål om at halvere antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 - ligeledes med udgangspunkt i tallene for 2010. Der ønskes en halvering i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallene i 2010.

Figuren viser målsætningen for antallet af personskader og de forventede antal sparede personskader i 2013-2020 på landsplan.

Omkostninger ved trafikulykker

De samfundsøkonomiske omkostninger pr. personskade i vejtrafikken er opgjort til gennemsnitligt:

 • Personrelaterede omkostninger (behandling, pleje, m.v.): 632.336 kr.
 • Materielskadeomkostninger: 1.371.772 kr.
 • Velfærdstab: 1.762.599 kr.
 • I alt (eksklusiv velfærdstab): 2.004.108 kr.
 •  I alt (inklusiv velfærdstab): 3.766.708 kr.

I den samlede 8-års periode fra 2012 til 2020 vil gennemførelsen af Færdselssikkerhedskommissionens målsætning betyde et fald på ca. 8.900 personskader. Faldet er illustreret på figuren nedenunder.
Der er således mange penge at spare for samfundet ved at forbedre trafiksikkerheden. Hertil kommer
sparede lidelser, bekymringer og sorger hos dem det går ud over og deres pårørende.

Fokus på de ulykker, der er flest af

For at opnå målsætningerne for 2020 er der behov for, at der arbejdes samtidigt på flere områder for at forbedre trafiksikkerheden.
For at opnå størst muligt effekt er indsatsen koncentreret om de nedenstående 10 fokusområder. Disse fokusområder omfatter næsten alle ulykker med dræbte og tilskadekomne på danske veje:

 • For høj hastighed
 • Spiritus, narkotika og medicin
 • Uopmærksomhed
 • Manglende sele- og hjelmbrug
 • Fodgængere
 • Cyklister og knallertførere
 • Unge bilister op til 24 år
 • Mødeulykker
 • Eneulykker
 • Ulykker i kryds i åbent land

 

Figuren viser årsagen til ulykkerne (kilde: Haverikommissionen for vejtrafikulykker 2009)


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

 Trafiksikkerhedsplan 2009.pdf (6.5 MB)