Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø

Natur og miljø


I Nyborg Kommune skal naturen og miljøet vægtes højt. Dette hovedafsnit i kommuneplanen gennemgår, hvordan disse emner skal forvaltes i Nyborg Kommune. Retningslinjerne for de enkelte emner fastlægger først og fremmest anvendelsen af arealerne i det åbne land, herunder kommunens forvaltning af de enkelte arealtyper. En del afretningslinjerne vil også have betydning for arealerne i byzone.  

De statslige Vandplaner

Retningslinjer og målsætninger i Regionplan 2005 gælder frem til Folketinget har vedtaget de statslige Vandplaner. Herefter gælder de nye målsætninger og retningslinjer i vandplanen, der vil være bindende for kommuneplanen og kommunens administration af hele vandkredsløbet.  

Temaer på natur- og miljøområdet

Kommuneplan 2013's hovedafsnit om Natur og miljø rummer følgende temaer: Landskaber, naturbeskyttelse, skovrejsning, lavbundsarealer, jordbrug, kulturarv og bevaring, kystnærhedszonen, geologi, vandløb, søer og kystvande, drikkevand og grundvand, støj og råstoffer. For hvert af disse temaer er angivet mål, retningslinjer og en redegørelse, der begrunder og uddyber retningslinjerne.

Temaerne kan findes ved at klikke i menuen til venstre.

Kysten ved Slipshavn på Knudshovedhalvøen


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017