Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer


I forbindelse med kommuneplanlægningen, herunder ved udlæg af nye arealer til byudvikling eller sommerhusområde, skal der fortsat tages hensyn til Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, hvorfor de beskyttede arealer kun undtagelsesvist bør inddrages.

Beskyttelseslinjerne har udgangspunkt i naturbeskyttelseslovens §§ 15, 16, 17, 18 og 19. - se link i boksen til højre.

Kommunen kan fravige lovens hovedprincip ved konkret dispensation (§ 15 vedr. strandbeskyttelseslinjen ligger dispensations-kompetencen dog hos Naturstyrelsen).

I forbindelse med lokalplanlægning, hvor omfanget vil medføre en administrativ lettelse for kommunen, f.eks. hvor der er tale om lokalplaner med et større antal successive byggemuligheder, kan Naturstyrelsen søges om, at linjen ophæves for et område.

Generelle beskyttelseslinjer:
Kyster ( kan variere) :   300 meter
Større  vandløb samt søer over 3 ha:   150 meter  
Offentlige skove samt private skove over 20 ha. :   300 meter
Fortidsminder :    100 meter
Kirker :      300 meter

Bygge- og beskyttelseslinjerne i kommunen kan ses via forsiden, hvor der er link til alle kommuneplanens kort. De enkelte linjer kan vælges nederst i listen under kortemaet: Beskyttelseslinjer.


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links

Naturbeskyttelsesloven