Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Fredninger

Fredninger


I Nyborg Kommune  er der ca.  40 individuelle fredninger. Fredningsformålene spænder vidt, -  fx landskabsfredninger, udsigtsfredninger, fredning af biologiske værdier, kulturminder, fortidsminder, stengærder, kirkefredninger, træer og alleer, ret til adgang og ophold, gamle driftsformer (stævningsskov) m.fl.

Nyborg Kommune skal som myndighed påse, at fredningsbestemmelser overholdes. Fredningsnævnet for Fyn kan meddele dispensation til projekter, som ikke er i strid med fredningens formål. 

På kortet kan du zoome ind, og med linket kan du se fredningsteksten.


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Links