Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer

Rammer


Rammerne er den del af Kommuneplan 2013, som indeholder bestemmelser for de enkelte dele af kommunen. Disse bestemmelser gælder først og fremmest for kommende lokalplaner. Bestemmelserne vil dog også indgå i den løbende sagsbehandling af f.eks. landzonesager og byggesager med henblik på at vurdere behovet for lokalplaner og sammenhænge med den kommunale planlægning i øvrigt.

I planlovens § 11 b er der opregnet de emner, som kommuneplanens rammedel kan indeholde bestemmelser om. Læs nærmere om disse emner i Vejledning om kommuneplanlægning, som kan findes via linket i boksen til højre.

I Kommuneplan 2013 er rammedelen delt op i afsnittet Generelle rammer og afsnittet rammer for enkeltområder. Afsnittene kan findes via menuen til venstre.

De generelle rammer indeholder rammebestemmelser, der i princippet gælder for alle enkelteområder, der rummer bestemte funktioner. Det kan være bestemmelser vedrørende parkering, skiltning, spildevand m.v.

Rammer for enkeltområder indeholder bestemmelser for ét bestemt område. Det kan bl.a. handle om, hvor meget der må bygges i området, - hvor bebyggelsen skal placeres, - hvor højt der må bygges, osv.

Boligbyggeri Ellinge på kanten af det åbne land


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017

 

Eksterne links

Vejledning om kommuneplanlægning.