Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for hegning

Rammebestemmelser for hegning


Hegning mod rekreative områder og naturområder må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret med trådhegn.

Etablering af levende hegn mod landskab og mod naturområder skal altid ske med naturligt forekommende træer og planter. 

 Levende hegn i Regstrup


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017