Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Rammebestemmelser for virksomheder med særlige beliggenhedskrav


Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, udlægges som udgangspunkt et konsekvensområde på  500 m. Ændring af konsekvensområdet må bero på en konkret miljømæssig vurdering.

Inden for konsekvensområdet må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt.

Virksomheder som kræver særlige beliggenhedskrav, er normalt omfattet af bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Ved meddelelse af virksomhedens miljøgodkendelsen fastsættes vilkår, som sikrer at virksomheden ikke giver anledning til væsentlig forurening og belastning af omgivelserne.

 


  

Status

Historisk – Kommuneplan 2013 er erstattet af Kommuneplan 2017, der blev vedtaget endeligt 19. december 2017