Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 10.B.1

10.B.1

Bestemmelser

Plannummer 10.B.1 
Plannavn Tårup, Hørageren 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tårup 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Det fælles friareal ved Hørageren skal bevares og udvides med en sø mod syd mod krydset Bækvej/Tårup Byvej. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 2.1 og delvist af lokalplan nr. B 12.02.01 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 700 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget