Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 10.B.2

10.B.2

Bestemmelser

Plannummer 10.B.2 
Plannavn Tårup, Mosevej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tårup 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Der er fastlagt byggefelter. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 12.04.01 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 1000 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget