Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 10.B.3

10.B.3

Bestemmelser

Plannummer 10.B.3 
Plannavn Tårup, Tårup Byvej 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tårup 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 7 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. B 12.06 
Særlige bestemmelser Området kan kun opdeles i 2 boligparceller 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget