Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 10.B.4

10.B.4

Bestemmelser

Plannummer 10.B.4 
Plannavn Tårup, Brandgaden syd 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tårup 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges yderligere. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. B 12.07.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget