Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 10.B.6

10.B.6

Bestemmelser

Plannummer 10.B.6 
Plannavn Tårup, Hørageren nyt omr. 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tårup 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse skal udformes som længehuse med den længste side mod vej. 
Opholdsarealer Min. 10% af området skal udlægges til samlet fælles friareal. Området skal udlægges i forbindelse med det østfor liggende friareal. 
Særlige bestemmelser Området udstykkes til max 10 grunde efter en samlet udstykningsplan. Grundstørrelse min. 1.400 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget