Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 10.R.1

10.R.1

Bestemmelser

Plannummer 10.R.1 
Plannavn Tårup, grønning 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Fælles friareal i tilknytning til flere boligbebyggelser 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Tårup 
Anvendelse Byens fælles friareal. 
Opholdsarealer Det fælles friareal ved Hørageren skal bevares og udvides med en sø mod syd mod krydset Bækvej/Tårup Byvej. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget