Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 11.B.1

11.B.1

Bestemmelser

Plannummer 11.B.1 
Plannavn Ellinge, Boligområde Toftemarken 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Ellinge 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent for åben-lav 25, tæt-lav 35% 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 36 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget