Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 11.E.1

11.E.1

Bestemmelser

Plannummer 11.E.1 
Plannavn Ellinge, Erhverv Ellinge byzone 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ellinge 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.5 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 26 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget