Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 11.E.2

11.E.2

Bestemmelser

Plannummer 11.E.2 
Plannavn Ellinge, Erhverv Ellinge landzone 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Anvendelse konkret Kontor og serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ellinge 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.5 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 40 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 3500m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget