Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 11.R.1

11.R.1

Bestemmelser

Plannummer 11.R.1 
Plannavn Ellinge, Off omr. Ellinge/Engen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Engareal 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ellinge 
Opholdsarealer Området bevares som naturområde. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 13 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget