Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 11.R.2

11.R.2

Bestemmelser

Plannummer 11.R.2 
Plannavn Ellinge, Rekreativt grønt område i Ellinge 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Opholdsareal i tilknytning til boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ellinge 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift. 
Opholdsarealer Området skal bevares som byens centrale fælles friareal 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget