Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 12.B.1

12.B.1

Bestemmelser

Plannummer 12.B.1 
Plannavn Langtved tæt/lav, åben/lav 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Langtved 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent for åben-lav 30, tæt-lav 35% 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 45 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget