Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 12.B.3

12.B.3

Bestemmelser

Plannummer 12.B.3 
Plannavn Langtved Boligområde byzone 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Langtved 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Fælles fri- og opholdsarealer skal fastholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 3 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget