Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 12.B.4

12.B.4

Bestemmelser

Plannummer 12.B.4 
Plannavn Langtved nyt boligområde 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Langtved 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget