Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 13.B.1

13.B.1

Bestemmelser

Plannummer 13.B.1 
Plannavn Svindinge, Højvænget 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Svindinge 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Mest muligt af den eksist. trævækst skal bevares. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 7.6 og delvist af 7.7. og BE 41.07.01 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget