Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 13.BL.2

13.BL.2

Bestemmelser

Plannummer 13.BL.2 
Plannavn Svindinge, jordbrugsparceller 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse konkret Landsbybebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Svindinge 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Max. 500 m2 etageareal, heraf max. 300 m2 til boligformål 
Miljø Hegning mod det åbne land skal ske med beplantning af naturligt hjemmehørende planter. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 212 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse max. 1 ha. og min. 3.000 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget