Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 13.O.1

13.O.1

Bestemmelser

Plannummer 13.O.1 
Plannavn Svindinge, kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kulturhus 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Svindinge 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6 m 
Anvendelse Kirke, skole og sportsplads med klubhus 
Bebyggelsens omfang Der må opføres småbygninger til områdets drift. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 7.6. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget