Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 13.R.1

13.R.1

Bestemmelser

Plannummer 13.R.1 
Plannavn Svindinge, grønning 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Fælles friareal i tilknytning til flere boligbebyggelser 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Svindinge 
Anvendelse Byens fælles friareal. 
Opholdsarealer Området skal planlægges og beplantes som byens fælles fri- og opholdsareal. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget