Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 15.E.1

15.E.1

Bestemmelser

Plannummer 15.E.1 
Plannavn Langå, erhverv v. Svendborg Landevej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Langå 
Bebyggelsesprocent 33% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. rumfang m3 pr. m2 2 m³ pr. m² 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 3.1 og 42.07 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget