Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 15.O.1

15.O.1

Bestemmelser

Plannummer 15.O.1 
Plannavn Langå, kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kulturhus 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Langå 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6 m 
Bebyggelsens omfang Der må opføres småbygninger til områdets drift. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 1.5 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget