Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 17.E.1

17.E.1

Bestemmelser

Plannummer 17.E.1 
Plannavn Flødstrup Erhverv 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Flødstrup 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 45% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.5 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Særlige bestemmelser Området må ikke udstykkes yderligere. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget