Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 17.O.1

17.O.1

Bestemmelser

Plannummer 17.O.1 
Plannavn Flødstrup Kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kulturhus 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Flødstrup 
Bebyggelsens omfang Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget