Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 18.R.1

18.R.1

Bestemmelser

Plannummer 18.R.1 
Plannavn Øksendrup, sportsplads 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Idrætsanlæg 
Anvendelse konkret Fodboldbane 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Øksendrup 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6 m 
Anvendelse Sportsplads med klubfaciliteter. 
Bebyggelsens omfang Evt. ny bebyggelse skal opføres i nær tilknytning til eksist. bebyggelse. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. BE.43.01 og 1.6 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget