Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.1

1.B.1

Bestemmelser

Plannummer 1.B.1 
Plannavn Nyborg, Skaboeshuse 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg 
Trafik Ved evt. vejforlægning af Skaboeshusevej skal der etableres et plantebælte langs vejen. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 104 samt delvist af byplanvedtægt nr. 4 og lokalplan nr. 62 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 1500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget