Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.12

1.B.12

Bestemmelser

Plannummer 1.B.12 
Plannavn Nyborg, Åparken og Ådalen 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Mindst 25% af området skal anvendes til samlede friarealer til fælles for hele området. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 51 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget