Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.13

1.B.13

Bestemmelser

Plannummer 1.B.13 
Plannavn Nyborg, Sprotoften 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Anvendelse konkret Etagebolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Opholdsarealer Mindst 25% af området skal anvendes til samlede friarealer til fælles for hele området. 
Trafik Stiforbindelse over den gamle banegrav til Borgerskovskolen skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 223 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget