Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.14

1.B.14

Bestemmelser

Plannummer 1.B.14 
Plannavn Nyborg, Helgetoften 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Anvendelse konkret Etagebolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Opholdsarealer Mindst 25% af området skal anvendes til samlede friarealer til fælles for hele området. 
Trafik Stiforbindelse til voldterrænet skal opretholdes. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget