Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.15

1.B.15

Bestemmelser

Plannummer 1.B.15 
Plannavn Nyborg, Grejsdalen 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav bolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Trafik Stiforbindelse til voldterrænet skal opretholdes. 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 900 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget