Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.17

1.B.17

Bestemmelser

Plannummer 1.B.17 
Plannavn Nyborg, Sofie-og Johannesgården 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Anvendelse konkret Etagebolig fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Mindst 25% af området skal anvendes til samlede friarealer til fælles for hele området. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 9 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget