Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.18

1.B.18

Bestemmelser

Plannummer 1.B.18 
Plannavn Nyborg, Svanedamskvarteret 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Eksist. bebyggelse i 2 etager må tilbygges i 2 etager. Wørrishøffersgade er udpeget som bevaringsværdig, der udarbejdes bevarende lokalplan. Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farver 
Opholdsarealer Eksist. boldbane ved Ellemosevej og parken ved Børge Jensens plads skal bevares som fællesfriarealer. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 136. 
Særlige bestemmelser For området omkring Svandammens plejecenter gælder en bebyggelsesprocent på 100, max. bygningshøjde 12,5 og max. 3 etager. Bevaringsværdig bebyggelse skal bevares. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget