Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.19

1.B.19

Bestemmelser

Plannummer 1.B.19 
Plannavn Nyborg, Banegårdsallé 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Anvendelse konkret Etagebolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 100 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres et etageareal på max 9.000 m2 i form af punkthuse. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget