Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.B.2

1.B.2

Bestemmelser

Plannummer 1.B.2 
Plannavn Nyborg, Skovparken, Nyborg 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning i tilknytning til eksisterende butikstorv. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav 
Opholdsarealer De udlagte friarealer skal opretholdes 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 233 
Særlige bestemmelser Grundstørrelse min. 800 m2. Max. butiksstørrelse 700 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget